logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku z brakiem ofert na przeprowadzenia kursu zawodowego "Pomoc kuchenna" dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego “Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach przedłuża termin składania ofert do 18.04.2013r. (czwartek) do godz.12.00.

Pełna treść zapytania cenowego.