logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą kursu Pomoc kuchenna zostaje Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy/Ośrodek Kursowy Cieszyn. Kurs współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

pomocy społecznej.

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości o 1 000 do 5 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Pomoc kuchenna.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (30 godzin) oraz zajęcia praktyczne (120 godzin) dla 2 osób (ich liczba może ulec zmianie). Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat na druku MEN. Tematyka zajęć ma obejmować: pierwszą pomoc, zasady BHP w miejscu pracy, technika obsługi maszyn i urządzeń, sporządzanie potraw z warzyw, przygotowanie do sporządzenia potraw z jaj i przetworów mleczarskich, przygotowanie do sporządzenia zup i kremów, przygotowanie do sporządzenia potraw mącznych (w tym ciast), przygotowanie do sporządzenia potraw mięsnych i z drobiu, przygotowanie do sporządzenia potraw z ryb, sporządzanie przekąsek zimnych.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe i produkty spożywcze,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • wyrobienie książeczek sanitarno-epidemiologicznych (wraz z badaniami lekarskimi),
  • ubezpieczenie.

 Termin realizacji/wykonania zamówienia: od kwietnia do maja 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp.z o.o Oddział Jastrzębie Zdrój, Ośrodek Kursowy Cieszyn, ul. Głęboka 25 - 2 650,00zł/osobę (razem 5 300,00zł);
  2. FHU A priori, ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 3 375,00 zł/osobę - (razem 6 750,00 zł).

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 6 750,00 zł/4,0196 euro = 1679 euro.

 Wybrano wykonawcę nr 1.

Data dokonania wyboru oferty: 18.04.2013r.

Uzasadnienie wyboru oferty: WUR/Ośrodek Kursowy Cieszyn był jedynym złożył najkorzystniejszą ofertę na realizację kursu w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatem jemu zleca się zadanie wykonania kursu Pomoc kuchenna.