logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Dnia 25.01.2013r. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy/Ośrodek Kursowy Cieszyn, ul. Głęboka 25 został wybrany jako wykonawca realizacji kursu Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pełna treść notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku.