logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku z trwającym projektem systemowym "Pomagając innym pomagamy sobie" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację Treningu kompetencji i umiejętności społecznych z kursem komputerowym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.