logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą kursu Kelner-Barman zostaje Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy (Ośrodek Kursowy Cieszyn). Kurs realizowany jest przez tut. Ośrodek w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznego.

Poniżej pełna treść notatki z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 1 000 do 5 000 euro

 Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Kelner-Barman.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (40 godzin) oraz zajęcia praktyczne ( 100 godzin) dla 2 osób (ich liczba może ulec zmianie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat.

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. przygotowywanie różnorodnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, efektowne serwowanie potraw oraz drinków, w tym umiejętność noszenia tac zarówno kelnerskich, jak i barmańskich, praktyczna nauka organizowanie przyjęcia okolicznościowego oraz przygotowanie sal na różnego typu imprezy, obsługa klienta, zagadnienia związane z obsługą kas fiskalnych, systemu HACCP oraz realizacja zasad GHP/GMP.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • materiały do zajęć praktycznych,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • ubezpieczenie,
  • wyrobienie uczestnikom/uczestniczkom kursu książeczki sanitarno-epidemiologicznej wraz z badaniami lekarskimi,
  • miejsce kursu zarówno do zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp.z o.o Oddział jastrzębie Zdrój Ośrodek Kursowy Cieszyn, ul. Głęboka 25, 3 080,00/osobę (razem: 6 160,00);
  2. FHU A priori Ul. 11 Listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój 5 457,00 zł /osobę (razem: 10 914,00).

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 6160,00PLN/4,0196=1532 euro

Wybrano wykonawcę nr 1

Data dokonania wyboru oferty: 22.10.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty: Kryterium wyboru stanowiła cena, zatem wykonawca nr 1 został wybrany jako realizator kursu Kelner-Barman w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.