W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.5.2104 dotyczącym świadczenia usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych, korzystających z pomocy ośrodka informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.