logo KL Narodowa Strategia Spójnościlogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Zebrzydowicach poniżej zamieszcza wyniki zapytań cenowych na kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinasowanego przez Unię Euroepjską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku do pobrania - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku do pobrania - Profesjonalna obsługa sekretariatu.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku do pobrania - Bukieciarz-florysta.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku do pobrania - Operator wózka widłowego z wymianą butli LPG.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku do pobrania - Operator koparko-ładowarki.