Logotyp KL Narodowa strategia spójnościlogo UE Fundusz Społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie oraz zorganizowanie kursu komputerowego dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania cenowego w przypadku, gdy cena będzie wyższa aniżeli dostepne środki przewidziane na realizację szkolenia.

Pełna treść zapytanie cenowego do pobrania.