logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach Osrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego "Stokrotki" utworzonego w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 28-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym (pod linkiem) jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Terapeuty Zajęciowe