logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Oferta dla Wykonawcy,
  3. Oświadczenie dla Wykonawcy