logotypy UE EFS W związku z prowadzonymi postępowaniami ofertowymi mającymi na celu wyłonienie Wykonawców kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje podmioty zainteresowane złożeniem oferty, iż odstępuje od konieczności złożenia oświadczenia osoby  wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .