logotypy UE EFSW związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym publikujemy poniżej protokół z zakończonego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy świadczenia wsparcia poprzez opiekę dziennę w Ośrodku Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów prosimy".

Pobierz protokół wyłonienia Wykonawcy.