logotypy UE EFSGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów informacyjnych dla opiekunów osob niepełnosprawnych w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów".

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe - warsztaty informacyjne dla opiekunów - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.
  3. Oświadczenie dla Wykonawców - do pobrania.