Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na  realizację wsparcia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania ofertowego - do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.2.2022 - specjalista ds psychoterapii uzależnień.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.