Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usłgu opiekuńczych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.