Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie uslug opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduję się pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

  1. Pobierz treść zapytania ofertowego GOPS.271.1.2021 - na świadczenie usług opiekuńczych.
  2. Pobierz załącznik nr 1 - oferta cenowa dla Wykonawców.
  3. Pobierz załącznik nr 2 - oświadczenie dla Wykonawców.
  4. Klauzula infomacyjna.