Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na sporządzaniu, wydawaniu i dowiozie posiłków dla osób, którym świadczenie w formie posiłku przyznano w droddze decyzji administracyjnej. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

  1. Pobierz zapytanie ofertowe - sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
  3. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.