Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postepowania do pobrania poniżej.

  1. Pobierz treść zapytania ofertowego.
  2. Pobierz formularz oferty cenowej.