Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w rok 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia dla osób bezdomnych, których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

  1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
  3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania
  4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.