Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

  1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych - noclegownia.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
  3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania.
  4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.