Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.