Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje Wykonawców do świadczenia usługi Arteterapeuty w Ośrodku Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe - terapeuta zajęciowy - do pobrania.
  2. Oferta cenowa dla potencjalnych Wykonawców.
  3. Oświadczenia dot. spełniania warunków do udziału w prowadzonym postepowaniu.