logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie uslugi Doradcy Zawodowego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe do pobrania.Zapytanie ofertowe do pobrania.
  2. Formularz ofertowy dla Wykonawcy.
  3. Oświadczenie dla Ofertodawcy.