logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" informujemy, że działanie to postanowiono zlecić Pani Kamili Ptaszyńskiej-Matloch w załączeniu protokł z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Protokół z przeprowadzonego postepowania ofertowego