logotypy EFS EUW związku z prowadzonym postepowaniem ofertowym mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego do projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" poniżej, do pobrania znajduje się protokół ze zrealizowanych dotąd czynności.

Protokół z postępowania ofertowego do pobrania.