logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 10 uczestników/czek projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” wraz z 3 opiekunami z ich miejsc zamieszkania (na terenie całej Gminy Zebrzydowice) do Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego (ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice).

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne a także formularz oferty cenowej dla Wykonawców - dostępne są poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe znak GOPS.271.7.2019-062C do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dla Wykonawców.
  4. Wykaz ulic z terenu których realizowany będzie dowóz.