logotypy ue efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług psychologa w zakresie prowadzenia, grupy wsparcia dla pięciu matek/opiekunek faktycznych niepełnosprawnych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”

Szczegółowe informację dostępne są poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe - psycholog - prowadzenie grupy wsparcia do pobrania.
  2. Oferta cenowa dla potencjalnych Wykonawców.
  3. Oświadczenie dla Wykonawców.