Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji opiekunki w Ośrodku Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego. Działanie realizowane jest w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe - opiekun/opiekunka - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla potencjalnych wykonawców.
  3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków do udziału w postępowaniu.