logotypy EFS EU

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, a także wydane w tym zakresie polecenie Wojewody Śląskiego informujemy, iż począwszy od 12-03-2020r. działalność Ośrodka Króterminowego Wsparcia Wytchnieniowego ulega zawieszeniu.