logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do skorzystania z usług Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych.

Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym. 

Uczestnicy zajęć spotykają się raz w tygodniu i razem z terapeutą wykonują własnoręcznie rożnego rodzaju ozdoby, dekoracje,  spędzają czas w miłej atmosferze oraz nawiązują kontakty społeczne. Uczestnicy mają zapewniony dowóz na zajęcia.

Ponadto w ramach projektu prowadzone są:

- Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, arteterapeutę.

- Usługi Asystenta Osobisty Osoby Niepełnosprawnej który wspiera podopiecznych w ich miejscu zamieszkania.

 

 

Projekt „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach od listopada 2019r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.

 Szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia możecie znaleźć Państwo TUTAJ.