logotyp programu senior plus

Klub Senior+ w Zebrzydowicach został utworzony w 2018 r. w ramach Modułu I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+” Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W wyniku realizacji zadania powstało miejsce dziennej opieki dla Seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet jaki i mężczyzn, nieaktywnych zawodow, które umożliwia im korzystanie z szerokiej i kompleksowej oferty na  rzecz społecznej aktywizacji.

Klub "Senior +" ma  na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Działania podejmowane w ramach działalności klubu Senior+ koncentrują się wokół osób starszych, tworzą im warunki do integracji wewnątrzpokoleniowej.  Zapewnia seniorom 5 godzinną ofertę usług tygodniowo. Dla osób mających problem w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu przewiduje się dowóz oraz opiekę opiekunki w trakcie zajęć w Klubie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - osobiście lub pod numerem telefonu: 32 4755119.

Działanie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.