znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a jego całkowita wartość wynosi 26 786,00 zł.

W ramach zadania, dla osób starszych, prowadzone będą usługi opiekuńcze realizowane w formie teleopieki. Osoby zakwalifikowane do tej formy wsparcia otrzymają "opaskę bezpieczeństwa" za pośrednictwem której, wykwalifikowany pracownik centrum teleopieki monitorował będzie sytuację osoby starszej i w przypadku zagrożenie zdrowia lub życia, podejmował interwencję.