znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 7 200,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 760,00 zł.

W ramach zadania, dla osób starszych, prowadzone będą usługi opiekuńcze realizowane w formie teleopieki. Osoby zakwalifikowane do tej formy wsparcia otrzymają "opaskę bezpieczeństwa" za pośrednictwem której, wykwalifikowany pracownik centrum teleopieki monitorował będzie sytuację osoby starszej i w przypadku zagrożenie zdrowia lub życia, podejmował interwencję.