logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad prawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
  3. Druk oświadczenia dla Wykonawców - do pobrania.