logotypy EFS UE

W związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Psychologa w Klubie Integracji Społecznej.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego.

  1. Zapytanie ofertowe - do pobrania.
  2. Formularz oferty dla Wykonawców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dot. warunków wykluczenia z postępowania.