logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na dostawę umeblowania do pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Poniżej znajdują się do pobrania.

  1. Pełna treść zapytania ofertowego.
  2. Formularz oferty.
  3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu.
  4. Druk oświadczenia dotyczący wykluczenia z postępowania