logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego poniżej zamieszczamy protokół sporządzony na okoliczność wyłonienia wykonawcy zamówienia.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.