Logotypy EFS EU

W związku przeprowadzeniem rozeznania cenowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 poniżej - do pobrania protokół z przeprowadzonego rozeznania.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.