logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenieKlubu Integracji Społecznej”. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami dla wykonawców dostępne są do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe GOPS.271. 11. 2019 -0044 do pobrania.GOPS.271. 11. 2019 -0044 do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.
  3. Oświadczenie o ewentualnym wykluczeniu z postępowania.