logotypy efs ue

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020, zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są do pobrania poniżej.

  1. Pełna treść zapytania ofertowego - do pobrania.
  2. Formularz oferty dla potencjalnych Wykonanwców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia z udziału w postępowaniu - do pobrania.
  4. Wzór formularza rekrutacyjnego - do wglądu.