logotypy efs eu

W związku z prowadzonym postepowaniem mającym na celu wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" publikujemy poniżej protokół dotyczący złożonych ofert na realizację tego zadania.

Protokół z prowadzonego postepowania do pobrania.