logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" informujemy, że działanie to postanowiono zlecić Pani Dorota Grygierek w załączeniu protokł z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Protokół z przeprowadzonego postepowania ofertowego