logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.9.2019-0044 dotyczącym wyłonienia Wykonawcy kursu pn. "Szkoła dla Rodziców" informujemy, iż z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła  kwotę, która zaplanowana została na realizację w.w działania,postępowanie powyższe zostało anulowane.

Jednocześnie poniżej publikujemy kolejne zapytanie ofertowe dotyczące realizacji "Szkoły dla Rodziców". Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Szkoły dla Rodziców - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - do pobrania.