Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonanców do składania ofert na pełnienie funkcji Arteterapeuty w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej". Szczegółowe informacje dotyczące prowadzone postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie cenowe dot. pełnienia funkcji Arteterapeuty - do pobrania
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia z postępowania - do pobrania.