logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert cenowych na organizację Szkoły dla Rodziców realizowanej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Szkoły dla Rodziców - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
  3. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - do pobrania.