Logotyp programu senior plus

W związku z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację jednorazowego poradnictwa dietetycznego dla osób starszych (60+) - uczestników Klubu "Senior+" w Zebrzydowicach.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.2.2019-S+ - do pobrania.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.