logotypy EFS UEGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Pełna treść zapytania ofertowego - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla potencjalnych Wykonanwców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia z udziału w postępowaniu - do pobrania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego poniżej zamieszczamy protokół sporządzony na okoliczność wyłonienia wykonawcy zamówienia.

Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania.

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na dostawę umeblowania do pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Poniżej znajdują się do pobrania.

 1. Pełna treść zapytania ofertowego.
 2. Formularz oferty.
 3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu.
 4. Druk oświadczenia dotyczący wykluczenia z postępowania

Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert cenowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny oraz urządzenie wielofunkcyjne).

Szczegółowe informację dotyczące postępowania ofertowego dostępne są do pobrania poniżej.

Pobierz druk zapytania ofertowego.

Mając na uwadze fakt, iż w postępowaniu ofertowym znak GOPS.271.2.2019  dotyczącym świadczenia usługi schronienia w noclegowni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza ponownie  potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi schronienia w noclegowi na świadczenie przedmiotowej usługi.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

 1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.
 2. Pobierz formularz oferty cenowej.
 3. Pobierz formularz oświadczenia wykonawcy.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy na świadczenie funkcji Animatora Lokalnego w projekcie pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 informujemy, że zadanie to powierzone zostało Pani Sonii Jagiełło.

W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym znak GOPS.271.1.2019 z dnia 15-01-2019r. informujemy, iż do realizacji poradnictwa psychologicznego wybrano ofertę: Katharsis - Pracownia Rozwoju Osobistego.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi schronienia w noclegowni tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20OC. Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

 1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.
 2. Pobierz formularz oferty cenowej.
 3. Pobierz formularz oświadczenia wnioskodawcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na świadczeniu indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie zamieszkałych na terenie gminy Zebrzydowice.

Poniżej znajudje się pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy dla wykonawcy.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe znak GOPS.271.1.2019r.
 2. Pobierz formularz oferty dla Wykonawcy.

Logotyp programu Senior Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie gorącego posiłku dla uczestników Klubu Senior+. Siedziba klubu: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice (poddasze)).

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne a także formularz oferty cenowej dla Wykonawców - dostępne są poniżej.

1. Pobierz zapytanie ofertowe GOPS.271.1.2019-S+

2. Pobierz formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Logotypy EFS EU

Mając na uwadze fakt, iż w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego o wyłonienie wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu „Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” nie wplynęły żadne oferty dot. świadczenia niniejszej usługi publikujemy poniżej kolejne zapytanie ofertowe w tym przedmiocie.

W aktualnym zapytaniu zmienione zostały wymagania stawiane potencjalnym Wykonawcom. Pełna treść zapytania - do pobrania poniżej.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.

 

Logotyp programu senior plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 16 uczestników/czek Klubu „Senior+” z ich miejsc zamieszkania (na terenie całej Gminy Zebrzydowice) do Klubu „Senior”: ul. ks. Janusza 6.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne a także formularz oferty cenowej dla Wykonawców - dostępne są poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe znak GOPS.271.6.2018-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.