logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza ponownie wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej”. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami dla wykonawców dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271. 12. 2019 -0044 do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.
 3. Oświadczenie o ewentualnym wykluczeniu z postępowania.
 4. Formularz kwestionariusza rekrutacyjnego (do wglądu).

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenieKlubu Integracji Społecznej”. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami dla wykonawców dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271. 11. 2019 -0044 do pobrania.GOPS.271. 11. 2019 -0044 do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.
 3. Oświadczenie o ewentualnym wykluczeniu z postępowania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia kursu pn. "Szkoła dla Rodziców" w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” publikujemy poniżej protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Protokół z rozeznania cenowego - do pobrania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.9.2019-0044 dotyczącym wyłonienia Wykonawcy kursu pn. "Szkoła dla Rodziców" informujemy, iż z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła  kwotę, która zaplanowana została na realizację w.w działania,postępowanie powyższe zostało anulowane.

Jednocześnie poniżej publikujemy kolejne zapytanie ofertowe dotyczące realizacji "Szkoły dla Rodziców". Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Szkoły dla Rodziców - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert cenowych na organizację Szkoły dla Rodziców realizowanej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Szkoły dla Rodziców - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - do pobrania.

Logotyp programu senior plus

W związku z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację jednorazowego poradnictwa dietetycznego dla osób starszych (60+) - uczestników Klubu "Senior+" w Zebrzydowicach.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.2.2019-S+ - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

logotypy EFS UE

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy pełniącego funkcję Arteterapeuty w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" publikujemy poniżej protokół z przeprowadzonego postępowania.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

Logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonanców do składania ofert na pełnienie funkcji Arteterapeuty w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej". Szczegółowe informacje dotyczące prowadzone postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie cenowe dot. pełnienia funkcji Arteterapeuty - do pobrania
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia z postępowania - do pobrania.

logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na świadczenie porad prawnych w ramach projektu ""Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" poniżej publikujemy protokół z rozeznania cenowego.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

Logotypy EFS EU

W związku przeprowadzeniem rozeznania cenowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 poniżej - do pobrania protokół z przeprowadzonego rozeznania.

Pobierz protokół z rozeznania cenowego.

logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad prawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Druk oświadczenia dla Wykonawców - do pobrania.

logotypy EFS UE

W związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Psychologa w Klubie Integracji Społecznej.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego.

 1. Zapytanie ofertowe - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dot. warunków wykluczenia z postępowania.