W związku z przeprowadzonym postepowaniem, mającym na celu wyłonienie Wykonawców świadczących uslugi schronienia dla osób bezdomnych posiadających ostatni adres zameldowania na pobyt staly na terenie Gminy Zebrzydowice, w następujących placówkach:

 • noclegownia,
 • schrodnisko,
 • schronisko z uslugami opiekuńczymi,

poniżej przedstawiamy protokoły z przeprowadzonego postępowania.

 1. Ponierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.2.2021 - schronisko dla osób bezdomnych.
 2. Pobierz protokół z przeprowadzonego postępowania GOPS.271.3.2021 - noclegownia dla osób bezdomnych.
 3. Pobierz protokół z przeporwadzonego postępowania GOPS.271.4.2021 - schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na sporządzaniu, wydawaniu i dowiozie posiłków dla osób, którym świadczenie w formie posiłku przyznano w droddze decyzji administracyjnej. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronieniaw schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia z usługami opiekuńczymi - do pobrania.
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych,  których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych - noclegownia.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania.
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w rok 2022 usługi polegającej na świadczeniu schronienia dla osób bezdomnych, których ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduje się treść zapytania ofertowego.

 1. Pobierz zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy - do pobrania.
 3. Projekt umowy na świadczenie usługi schronienia - do pobrania
 4. Klauzula informacyjna dla Wykonawców - do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie uslug opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice. Poniżej, do pobrania znajduję się pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 1. Pobierz treść zapytania ofertowego GOPS.271.1.2021 - na świadczenie usług opiekuńczych.
 2. Pobierz załącznik nr 1 - oferta cenowa dla Wykonawców.
 3. Pobierz załącznik nr 2 - oświadczenie dla Wykonawców.
 4. Klauzula infomacyjna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usłgu opiekuńczych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla osób dorosłych korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania do pobrania poniżej:

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach Osrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego "Stokrotki" utworzonego w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 28-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym (pod linkiem) jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Terapeuty Zajęciowe

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 17-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym (w linku) jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Asystenta

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty psychoterpii uzależnień. Szczegółowe informacje dostępne do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe specjalista psychoterpii uzależnień.
 2. Formularz oferty cenowej.