Informujemy, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2021r. w Zespole Zakladów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie funkcjonuje Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Mlodzieży. Poradnia została uruchomiona w ramach I poziomu referencyjnego reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Z leczenia w Poradni skorzystać mogą dzieci oraz młodzież, ktore zmagają się zarówno z zaburzeniami psychicznymi (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości), jak również z uzależnieniami (od internetu, gier komputerowych, siec społecznościowych).

W skład personelu Poradni wchodzą psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. Osoby te ukończyły odpowiednie szkolenia specjalistyczne oraz posiadają niezbędne doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

Więcej informacji na temat funckcjonownaia Poradni można uzyskać w jej godzinach pracy:

logo programu dobry startDziś tj. 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online poprzez:

grafika - logo karty dużej rodzinyOd 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy też obu – będzie mógł z niej korzystać w aplikacji mObywatel. Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie będą musiały wnioskować o wersję elektroniczną karty i ponosić z tego tytułu opłaty.

W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr, na której znajduje się mapa z partnerami Karty Dużej Rodziny oraz z informacjami o zniżkach.

Jak przypomina MRiPS aplikacja mObywatel jest tzw. cyfrowym portfelem na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.: bezpiecznie pobierać i okazywać swoje dane, realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL, przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19, a także korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza kolejny nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: Kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej (umowa na czas określony – na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
  2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
  3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach w terminie do 18 czerwca 2021r.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: Kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej (umowa na czas określony – na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
  2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
  3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach w terminie do 31 maja 2021r.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wnioski o dofinansowanie powyższego zadania można składać w termienie od 12 do 23 kwietnia 2021r. Za datę złożeznia wniosku uważa się datę wpływu dokumentacji do Centrum.

Ponadto Rada Powiatu Cieszyńskiego w dniu 23 lutego 2021r. podjęła uchwalę Nr XXVI/231/21 w sprawie określeinia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021, w której określono, iż dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku 2021 nie otrzymają osoby, które są mieszkańcami domów pomocy społecznej.

W przypadku niewystarczającej wysokości środków PFRON, dofinansowania nie otrzymają również osoby dorosłe, które w roku ubieglym tj. 2020 otrzymały dofinansowanie do udziału w turnusie.

Zasady realizacji przedmiotowego zadania oraz wnioski dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl/turnusy-rehabilitacyjne.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 33 4777115.

Poland Business Run 2021 logoFundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.

Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.

Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 tys. zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 tys. zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.